Postup při reklamaci zásilek zboží a zasílání výrobků do servisu

Objednávky a informace o výrobcích

 1. Objednávky a informace o výrobcích získáte na těchto kontaktech:

Reklamace zásilek:

 1. Viditelné poškození zboží dopravcem (např. poškozený obal):

 • Zboží od dopravce nepřebírejte.
 • O poškození a nepřebraném zboží neprodleně (ve stejný den) informujte zákaznické centrum XERTEC a.s. na adrese: zakaznickecentrum@xertec.cz.
 • Nahlaste číslo balíku přepravce
 • Informaci o nepřebraném a poškozeném zboží zasílejte výhradně písemně e-mailem.
 • Přepravci do dodacího listu vždy napište důvod odmítnutí zásilky.
 • Pokud je poškození zásilky zjištěno až po převzetí, zboží musí zůstat na místě, NEZASÍLEJTE ho ZPĚTZboží musí zůstat do konce vyřízení reklamace na místě, kam ho dopravce dodal neporušené včetně přepravního obalu.
 1. Poškození zboží zjištěno až po převzetí od dopravce:

 • O poškození zboží informujte zákaznické centrum XERTEC a.s.nejpozději do 2 dnů na adrese: zakaznickecentrum@xertec.cz.
 • Informaci o poškozeném zboží zasílejte výhradně písemně e-mailem.
 • Nahlaste číslo dodacího listu nebo faktury a číslo balíku přepravce.
 • Ideálně doložte fotodokumentaci o poškození.
 • Řádně zabalené zašlete zpět na naši adresu k posouzení technikem.
 1. XERTEC a.s. poté zajistí vyřízení reklamace.

 • Reklamaci poškozeného zboží, ke kterému došlo během přepravy, zajistí společnost XERTEC a.s.
 • Vám bude vyexpedováno zboží nové
 • Při nedodržení těchto podmínek není možné poškozené zboží dopravou reklamovat.

 • Smluvní strany se dohodly na možnosti požadovat náhradu nákladů vynaložených na vyřízení neoprávněné reklamace po společnosti XERTEC a.s. ve  výši 200 Kč bez DPH v případech, pokud:

  - se při testování neprojeví popisovaná závada a zboží bude shledáno plně funkčním,

  - závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím.

Servis a opravy výrobků:

 1. Nefunkční výrobek zaslaný k opravě:

 • Odesíláte do servisního střediska XERTEC a.s. na vlastní náklady.
 • Reklamace nefunkčního výrobku v záruční době musí být učiněna bez odkladu poté, co je závada zjištěna.
 • Zasílaný výrobek musí být řádně zabalen v původním obalu, případně jiném obalu shodných vlastností.
 • Obal musí vyloučit možné poškození výrobku během přepravy.
 • Zásilka musí obsahovat průvodní dopis s identifikací výrobku (typ, výrobní číslo) a popisem závady nebo způsobu, kterým se závada projevuje.
 • Na průvodním dopisu musí být uveden kontakt na osobu (telefon, e-mail), která ve Vaší firmě reklamaci vyřizuje.
 • Zásilka musí obsahovat kopii faktury od společnosti XERTEC a.s. na tento nefunkční výrobek.
 1. Servisní dispečink XERTEC a.s.:
více informací o newsletteru
Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.