Postup při reklamaci zásilek zboží a zasílání výrobků do servisu

1. Viditelné poškození zásilky přepravcem (např. poškozený obal):- Převzetí zásilky odmítněte

O nepřevzetí z důvodu poškození neprodleně (ve stejný den) informujte zákaznické centrum XERTEC a.s. na adrese: zakaznickecentrum@xertec.cz.

Informaci zasílejte výhradně písemně e-mailem.

Do předmětu e-mailu vždy uvádějte číslo balíku přepravce a pokud jste pořídili fotografie poškození zboží, přiložte je do přílohy e-mailu.

Přepravci do přepravního listu vždy napište důvod odmítnutí zásilky.

 

Pokud zásilku nelze z jakéhokoliv důvodu odmítnout

Přepravci do přepravního listu vždy napište veškeré zjištěné závady na zásilce tzv, výhrady.

U zásilek dodaných přepravní společností PPL uplatňuje reklamaci příjemce zásilky samostatně.

U zásilek dodaných ostatními přepravními společnostmi:

O poškození zásilky informujte zákaznické centrum XERTEC a.s. nejpozději do 2 dnů na adrese: zakaznickecentrum@xertec.cz.

Informaci zasílejte výhradně písemně e-mailem.

Do předmětu e-mailu vždy uvádějte číslo balíku přepravce.

Také doložte fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu v místě poškození zboží, celého obalu a všech štítků na obalu.

POZOR! Zboží NEZASÍLEJTE ZPĚT. Musí zůstat do konce vyřízení reklamace na místě, kam ho přepravce dodal včetně přepravního obalu.

 

2. Poškození zboží zjištěno až po převzetí od přepravce bez uvedení výhrady na přepravním listu- Skrytá vada, poškozené zboží zjištěno v neporušeném obalu po jeho vybalení

U zásilek dodaných přepravní společností PPL uplatňuje reklamaci příjemce zásilky samostatně.

U zásilek dodaných ostatními přepravními společnostmi:

O poškození zboží informujte zákaznické centrum XERTEC a.s. nejpozději do 2 dnů na adrese: zakaznickecentrum@xertec.cz.

Informaci a popis o poškozeném zboží zasílejte výhradně písemně e-mailem.

Nahlaste číslo dodacího listu nebo faktury a číslo balíku přepravce.

Doložte fotodokumentaci celého obalu, poškozené části zboží a všech štítků na obalu.

POZOR! Zboží NEZASÍLEJTE ZPĚT. Musí zůstat do konce vyřízení reklamace na místě, kam ho přepravce dodal včetně přepravního obalu.

XERTEC posuzuje každou reklamaci individuálně dle typu a charakteru poškození. V rámci reklamačního řízení můžete být vyzváni XERTECem k zaslání zboží zpět. V takovém případě zabalte zboží tak, aby bylo zabráněno dalšímu poškození a zašlete na adresu XERTEC a.s., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4. Zboží musí být v původním obalu. Náklady za toto zaslání zpět hradí zákazník.

 

poškozené zboží zjištěno v PORUŠENÉM obalu

Poškozené zboží v porušeném/poškozeném obalu bohužel nelze reklamovat, protože zásilka nebyla při převzetí řádně zkontrolována

 

3. XERTEC a.s. zajistí vyřízení reklamace - oprávněná reklamace

Po dohodě se zákazníkem bude vyexpedováno nové zboží nebo vystavený dobropis. V případě zaslání nového zboží zákazníkovi hradí náklady za dopravné XERTEC.Při nedodržení těchto podmínek není možné poškozené zboží přepravcem reklamovat.

 

Zboží může být odesláno prostřednictvím PPL. Tento způsob dopravy je využíván pro méně rozměrné zásilky. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předání zásilky k přepravě. Převzetím zboží od PPL přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

 

- Převzetí zásilky odmítněte

O nepřevzetí z důvodu poškození neprodleně (ve stejný den) informujte zákaznické centrum XERTEC a.s. na adrese: zakaznickecentrum@xertec.cz.

Informaci zasílejte výhradně písemně e-mailem.

Do předmětu e-mailu vždy uvádějte číslo balíku přepravce a pokud jste pořídili fotografie poškození zboží, přiložte je do přílohy e-mailu.

Přepravci do přepravního listu vždy napište důvod odmítnutí zásilky.

 

- Pokud zásilku nelze z jakéhokoliv důvodu odmítnout

Přepravci do přepravního listu vždy napište veškeré zjištěné závady na zásilce tzv, výhrady.

O poškození zásilky informujte zákaznické centrum XERTEC a.s. nejpozději do 2 dnů na adrese: zakaznickecentrum@xertec.cz.

Informaci zasílejte výhradně písemně e-mailem.

Do předmětu e-mailu vždy uvádějte číslo balíku přepravce.

Také doložte fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu v místě poškození zboží, celého obalu a všech štítků na obalu.

POZOR! Zboží NEZASÍLEJTE ZPĚT. Musí zůstat do konce vyřízení reklamace na místě, kam ho přepravce dodal včetně přepravního obalu.
více informací o newsletteru
Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.