Recyklační poplatek

Podle zákona 542/2020 Sb, o výrobcích s ukončenou životností uvádíme od 1.1.2021 výši recyklačních poplatků na faktuře.

Vysloužilé elektrozařízení nebo baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu. Informace pro zákazníky, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie naleznete zde.

Informace o změnách v zákoně č.185/2001 Sb., o odpadech

Dne 1. ledna 2019 se stává účinnou nová struktura kategorií elektrozařízení, kdy dochází k faktickému převodu současných 10 skupin elektrozařízení na nových 6 skupin. Nové skupiny elektrozařízení jsou platné pro výrobce, dovozce a distributory pro evidenci uvedených zařízení na trh v České republice, stejný termín je závazný také pro evidenci zpětně odebraných vysloužilých elektrozařízení či odděleně sebraného elektroodpadu. 

Společnost XERTEC a.s. uzavřela smlouvu se společností REMA Systém a.s., která řeší tuto problematiku.

Recyklační poplatky budou přeúčtovány zákazníkům společnosti XERTEC a.s.
více informací o newsletteru
Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.